Hot dogs, sausages

Hot-dog sausages RANNAMÕISA, 500g
Code: C013340
Barcode: 4770513047002
Paris sauasage RANNAROOTSI, ~1,5 kg
Code: C014206
Barcode: 23296517
Frankfurter RAKVERE Rakvere, ~1,6kg
Code: C014288
Barcode: 23003225
Family frankfurter RAKVERE, 1,6kg
Code: C014293
Barcode: 23003155
Family frankfurter RAKVERE, 900g
Code: C014384
Barcode: 4740003004020
BBQ frankfurter RAKVERE, with cheese, 500g
Code: C014477
Barcode: 4740003004570
Meat sausages RAGNOS
Code: C015264
Barcode: 2598489
Sausages RAGNOS, "Student" ~1,54kg
Code: C015265
Barcode: 23527251
Hot-dog suasages MAKS&MOORITS, 300g
Code: C015394
Barcode: 4740171082332
Blood sausage RAKVERE, 500g, PJ VPTK
Code: C020394
Barcode: 4740003003214
Minifrankfurter  RAKVERE, 360g, PJ, HMAP
Code: C045947
Barcode: 4740003012568
Family frankfurter  RAKVERE, 500g, PJ, MAP
Code: C046180
Barcode: 4740003006536