Tellimisreeglid

Versioon Nr. 1.1, 22/04/2020

 

 

e-PROMO poe müügitingimused

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad e-PROMO müügitingimused (edaspidi – „tingimused“) on osapooltele siduv dokument, mis sätestab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja maksimise tingimused, tarnimise ja e-PROMO tagastamise korra, osapoolte vastutuse ja muud sätted.

1.2. Sanitex OÜ, registrikood 11931003, aadress Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa on kõigi e-PROMO poe müüdavate kaupade otsemüüja (edaspidi - “Müüja”).

1.3. Ostja on iga e-PROMO platvormil registreeritud füüsiline isik (edaspidi – „Ostja“). Ainult teovõimelistel füüsilistel isikutel on õigus e-PROMO poes registreeruda ja sealt kaupu tellida. Ainult vähemalt 18-aastastel kainetel isikutel on õigus osta alkohoolseid jooke.

1.4. e-PROMO poes registreerumiseks peab Ostja tutvuma käesolevate tingimustega ning märkima neile oma nõusoleku.

1.5. Müüjal on õigus tingimusi igal ajal muuta või täiendada. Tingimuste muudatustest või täiendustest teatatakse e-PROMO poe tavapäraste sisekanalite kaudu. Ostjat teavitatakse ka oma e-PROMO poe kontole sisse logides.

1.6. Need tingimused kehtivad igale Ostjale iga tehtud tellimuse kohta, mistõttu peab Ostja enne iga uue tellimuse tegemiseks tutvuma kehtiva müügitingimuste versiooniga. Müüja ei võta endale riski ega vastutust ning on vabastatud sellest tingimusteta, kui Ostja pole tingimuste kehtivat versiooni lugenud, kuigi talle on selleks võimalus antud.

1.7. e-PROMO pood tegutseb Eesti territooriumil, kuid Müüja määrab kauba territooriumid ühepoolselt ja tal on õigus neid igal ajal piirata või laiendada, teavitades sellest Ostjat e-PROMO kontol.

 

2. REGISTREERIMINE

2.1. e-PROMO poe kasutamiseks ja selles pakutavate kaupade ostmiseks peab Ostja registreeruma e-PROMO poesüsteemis, täites registreeimisvormi.

2.2. Kui Ostjal ei õnnestu e-PROMO poes registreeruda, peaks Ostja võtma ühendust Müüjaga käesolevates tingimustes täpsustatud kontaktandmetel.

2.3. Registreemisvormi täites peab Ostja esitama täpsed ja õiged isikuandmed nind kindlasti täitma tärnidega tähistatud lisateabe. Müüja ei vastuta tellimuse ebakorrektse täitmise eest, kui Ostja on esitanud ebatäpseid ja/või ebaõigeid andmeid.

2.4. Registreemisvormis tuleb esitada järgmised Ostja isikuandmed: nimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-post, aadress, tarneaadress, telefoninumber, muud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed.

2.5. Ostjal ei ole lubatud registreerimist lõpule viia ilma kõiki vajalikke andmeid täitamata või kõiki nõutavaid nõusolekuid märkimata.

2.6. Ostjal on õigus oma registreerimisandmeid igal ajal vabalt muuta või täiendada, samuti registreerimist tühistada.

2.7. Registreerimisel loob Ostja individuaalsed sisselogimisandmed (kasutajanimi ja parool) ning Ostja kohustub neid saladuses hoidma, mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Juhul, kui Müüja loob ühenduse Ostjaga, saab Ostja e-kirja. Loodud kasutajanimi ja ajutine parool saadetakse Ostjale e-posti teel, mida Ostja peab sisselogimisel muutma.

2.8. Kui e-PROMO sisselogimist kasutab kolmas isik, kes on sisse loginud kasutades Ostja sisselogimisandmeid, loeb Müüja seda isikut Ostjaks. Müüja ei vastuta Ostja sisselogimisandmeid kasutavate kolmandate osapoolte sisselogimiste eest.

2.9. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta viivitamatult Müüjat teavitama täpsustatud kontaktandmetest või muutma sisselogimisandmeid, logides sisse e-PROMO poesüsteemi.

 

3. KAUPADE HIND JA KOGUS

3.1. e-PROMO poe tootekataloog näitab jaemüügihinda koos käibemaksuga eurodes (EUR).

3.2. Müüjal on õigus määrata korraga tellitavate kaupade miinimum- ja maksimumkogused. Teavet kaupade koguste kohta leiate e-PROMO tootekataloogist.

3.3. Kaupu müüakse hindadega, mis kehtivad tellimuse vormistamise ajal. Kättetoimetamise koguhind võib sisaldada tarnetasu ja muid teenustasusid.

3.4. Kaupade hinnad e-PROMO poes võivad erineda Müüja füüsilise PROMO Cash&Carry kaubahindadest. Kui toote hind e-PROMO ja PROMO Cash&Carry füüsilises kaupluses erineb tellimuse vormistamise ajal, kehtib e-PROMO tootekataloogis näidatud hind.

 

4. TELLIMINE JA MAKSMINE

4.1. Tellimus loetakse Müüjale esitatuks, kui Ostja tasub ostetud kauba eest oma e-PROMO kontol ja moodustab ostukorvi.

4.2. Iga tellimust käsitletakse Ostja ja Müüja vahel sõlmitud müügilepinguna, mis registreeritakse ja säilitatakse Müüja andmebaasis.

4.3. Ühe tellimuse minimaalne summa on 50 EUR, väiksemat summat e-PROMO poesüsteem ei aktsepteeri.

4.4. Kui tellimuse kogusumma on väiksem kui 100 EUR, peab Ostja lisaks tellimuse hinnale tasuma fikseeritud kohaletoimetamistasu 3,99 EUR.

4.5. Kaupade pakendamise eest võidakse tasuda ka lisatasu, mis on märgitud tootekataloogis. Kui sellist lõivu ei täpsustata, loetakse pakkimistasu sisalduvaks kohaletoimetamistasus.

4.6. Ostja saab vormistatud tellimuse eest tasuda ainult e-PROMO kontol määratud makseviise kasutades. Enne kauba kohaletoimetamist tuleb kauba eest tasuda.

4.7. Kui Ostja ei ole tellimuse eest enne tellimuse kättetoimetamist tasunud, samuti kui Müüja ei saa Ostja makseasutuselt makset, siis tellimus tühistatakse.

4.8. Kui Müüjal pole võimalust kaupa Ostja määratud aadressile kohale toimetada, ei ole tellimust lubatud täita e-PROMO süsteemis.  

 

5. KAUPADE TARNIMINE

5.1. Kaup tarnitakse Eesti territooriumil. Ostja valib tellimuse täitmise ajal kõige vastuvõetama tarneviisi, millest sõltub kohaletoimetamise hind ja aeg. Täpne tarneaeg sõltub valitud tarneviisist ja tellitud kaupadest.

5.2. Kauba kättetoimetamine on tasuta, kui Ostja tellimuse summa on vähemalt 100 EUR koos käibemaksuga.

5.3. Tellitud kaubad toimetatakse kohale esimesel võimalusel, tavaliselt järgmisel päeval peale tellimuse esitamist. Eeldatavast tarneajast teavitatakse Ostjat telefoni teel. Kui Ostjaga ei saa ühendust võtta ja / või talle tarnitud kaup ei võeta vastu, tellimus tühistatakse ja selle eest makstud raha tagastatakse Ostjale mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul kavandatud kohaletoimetamise päevast.

5.4. Kui tellimus toimetatakse kohale õigeaegselt, kuid sellel aadressil pole kedagi, kes tellimust vastu võtaks, teavitatakse sellest Ostjat telefoni teel ja lepitakse kokku teine tarneaeg.

5.5. Kauba tellimisel kohustub Ostja märkima kauba täpse tarneaadressi.

5.6. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile ja antakse üle teisele isikule, loetakse, et Müüja on kauba nõutekohaselt tarninud ja Ostjat pole õigust Müüjale pretsensioone esitada.

5.7. Ostja mõistab ja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mida Müüja ei saa kontrollida. Sel juhul kohustub Müüja Ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kauba tarnimist koordineerima.

5.8. Kõigil juhtudel vabastatakse Müüja vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, samuti juhul, kui kaupa ei toimetata Ostjale kätte või tarnita õigeaegselt Ostja süül või asjaolude tõttu väljaspool Müüja kontrolli.

5.9. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Ostja kontrollima tarnitud kauba kogust ja selle välist kvaliteeti. Ostja peab kauba kohaletoimetamise ajal Müüjat teavitama kauba koguses ja välises kvaliteedis esinevatest puudustest. Hilisemaid pretensioone ei aksepteerita, kui Ostja ei esita usaldusväärseid tõendeid puuduste kohta.

5.10. Ostja nõustub, et kaupu tarninud Müüja esindaja pildistab kaupu (isikut pildistamata) ning nõustub, et seda peetakse kauba Ostjale nõuetekohase kohaletoimetamise tõendiks. 

5.11. Ostja peab tarnitud kauba kvaliteedipuudustest Müüjat teavitama hiljemalt 48 tunni jooksul alates kauba üleandmisest.

5.12. Ostjal on õigus teavitada Müüjat kauba varjatud puudustest kauba kehtivusaja või garantiiaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 48 tunni jooksul pärast nende puuduste avastamist.

5.13. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustumise eest Ostja ees, kui sellise kahju põhjustas kauba (de) vedamisel tekkinud pakendikahjustus, mida Ostja ei märkinud vastavalt ülaltoodule.

5.14. Kaalutavate toodete kokkupanemisel pakendab Müüja sellise tooteühikute arvu, mis oleks Ostja tellitud kaalutud toote kaalule kõige lähemal. Juhul, kui Ostjale tarnitakse tellitust väiksem kaal, tagastab Müüja hinnavahe Ostjale mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast kauba kättesaamisest.

5.15. Müüjal ei ole kohustust tagada tellitud kauba täpset kaalu. Kaalutud kauba hind arvutatakse vastavalt Ostja tellimuses toodud kaalule. Juhul, kui kauba tegelik kaal on suurem kui tellimuses märgitud kaal, ei pea Ostja lisatasu maksma. Kui tarnitud kauba mass on väiksem kui tellimuses märgitud, tagastatakse tellitud ja tarnitud kaalu hinnavahe Ostjale samal viisil, nagu maksti esitatud telimuse eest.

 

6. ALKOHOOLSETE JOOKIDE JA MUUDE PIIRANGUTEGA KAUPADE TARNIMINE

6.1. Ostja saab alkohoolseid jooke igal ajal tellida kinnitades et ta on vähemalt 18-aastane, kuid neid tooteid saab kohale toimetada ainult alates kella 10.00. kuni kella 22.00-ni ning tellimus antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument)

6.2. Ainult vähemalt 18-aastastel kainetel isikutel on õigus tellitud alkohoolseid jooke vastu võtta.

6.3. Kui selliste toodete tarnimise ajal, mida saab osta ainult teatud vanuses, puudub Ostjal või mõnel teisel Ostja nimel kaupa vastuvõtval isikul tema vanust kinnitavat kehtivat dokumenti, siis neid tooteid üle ei anta. Sel juhul loetakse tellimus Ostja süül osaliselt täitmata.

6.4. Kui tellimuses sisalduvad alkohoolsed joogid, hindab Müüja esindaja, kas on mingeid märke selle kohta, et alkohoolsete jookidega tellimust aktsepteeriv isik oleks joobes ja / või on joobes. Ostja joobeseisundi kahtluse korral alkohoolseid jooke üle ei anta. Sel juhul loetakse tellimus Ostja süül osaliselt täitmata.

6.5. Kui Müüjast mitteolenevatel põhjustel tarnitakse tellimus varem või hiljem kui seadusega lubatud müügitund ja tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, siis ei anta neid alkohoolseid jooke Ostjale üle ja Müüja tagastab Ostjale üle andmata kauba eest makstud raha mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul kavandatud kohaletoimetamise päevast.

 

7. KVALITEEDIGARANTII

7.1. Iga e-PROMO poes müüdava toote omadused on tavaliselt ära toodud iga tootega seotud tootekirjelduses.

7.2. Kõikidele kaupadele kehtib tootja garantii.

7.3. Ostja mõistab, et veebipoes olevad kaubad oma värvi, kuju või muude parameetrite järgi ei pruugi monitori omaduste tõttu täielikult vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, seetõttu ei vastuta Müüja lahknevuste eest.

7.4. Toote kvaliteedigarantii määrab toote Müüja vastavalt tootja kohustustele ja üldistele õigusaktidele.

7.5. Kui garantiiajal selgub, et toode ei vasta kvaliteedinõuetele, ning puudused ei ole toote väära ladustamise, eksponeerimise või kasutamise tagajärjed ja Ostja teatab sellisest puudusest viivitamata Müüjale, vahendab Müüja kaupa. Toote tarnib Ostja garantiiremondiks.

 

8. KAUPADE ÜMBERVAHETAMINE JA TAGASTAMINE

8.1. Ostjal (tarbijal) on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest täites selleks taganemise avalduse tüüpvormi ning edastades selle Müüjale kirjalikult (nt. E-posti teel).

8.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda Promo Cash & Carry aadressil Peterburi tee 61, Tallinn 11415. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab Ostja.

8.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame Ostjale kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada Müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

8.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

8.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;

8.4.2. avatud pakendiga kosmeetika ja parfüümid;

8.4.3. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad tooted märgistusega „Kõlblik kuni …“;

8.4.4. perioodilised väljaanded (ajalehed, ajakirjad jne);

8.4.5. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

8.4.6. suletud ümbrises audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, kui Ostja on ümbrise avanud.

8.5. Toodet saab tagastada, kui see pole kahjustatud või selle välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud (originaalsed sildid ja märgistused pole lahti rebitud). Tagastatud või vahetatud kvaliteetne kaup peab olema kahjustamata, ei tohi olla kaotanud kaubanduslikku välimust (sildid pole eemaldatud ja kahjustatud, kaitsekiled pole maha rebitud jne), neid ei tohi kasutada. Toode tuleb tagastada orignaalpakendis, samas komplektis, mille Ostja kätte sai, kindlasti kaasa võtta toote ostudokument, garantiikiri (kui see on välja antud), kasutusjuhendid ja muud lisaseadmed. Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud, on kahjustatud, korrastamata või pole korralikult pakendatud, on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta, seda mitte vahetada ja mitte tagastada Ostja poolt kauba eest makstud raha.

8.6. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab Ostja toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

8.7. Juhul, kui Ostja on lepingust taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 8.4 toodut), tagastab Müüja Ostjale tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 14 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest Müüja poolt. 

8.8. Tagastamiseks pöörduge meie poole e-posti aadressil epromo@sanitex.eu või telefoni teel: 58008005.

8.9. Raha tagastatud kauba eest tagastatakse Ostja kontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba tagastamise päevast

 

9. VASTUTUS

9.1. E-PROMO poes registreerimisvormides esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja täies ulatuses. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja tagajärgede eest.

9.2. Ostja vastutab oma e-PROMO poes tehtud toimingute eest.

9.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e-PROMO poe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas osapool, kes on veebipoodi sisse loginud, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

9.4. Müüjat vabastatakse igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tuleneb asjaolust, et Ostja ei lugenud Müüja soovitusi ja tema kohustusi eirates käesolevaid tingimusi, kuigi talle selline võimalus anti.

9.5. Juhul, kui Müüja rikub käesolevaid tingimusi, vastutab Müüja ainult nende kahjude eest, mida Ostja on rikkumise tagajärjel otseselt kannatanud, niivõrd, kuivõrd mõlemad kahjud võisid mõistlikult ette näha.

 

10. KONTAKTID JA SUHTLUSVAHENDID

10.1. Müüja võib saata kõik teadaanded Ostjale e-posti teel tema registreerimisvormis toodud e-posti aadressile või SMS-iga tema poolt nimetatud telefoninumbrile. Tellimuste täitmist puudutavate küsimuste korral on Müüja esindajatel õigus Ostjaga ühendust võtta tema antud telefoninumbril.

10.2. Ostja edastab Müüjale kõik teated ja küsimused järgmiste sidevahendite abil:

10.2.1. Intercomi live-kirjavahetuse rakendus müüja veebisaidil www.sanitex.ee

10.2.2. Telefoninumber: 58008005

10.2.3. E-posti aadress: epromo@sanitex.eu

10.3. Käesolevates tingimustes täpsustatud juhtudel edastatakse Müüjale teatised Müüja järgmiste tavapäraste suhtluskanalite kaudu: veebisaidil www.sanitex.ee, Promo Cash & Carry Facebooki kontol, Promo Cash & Carry appi kaudu või registreeritud e-kirjadel Ostja e-posti aadressil.

 

11. ISIKUANDMETE KAITSE

11.1. Ostja isikuandmeid töödeldakse vastavalt Müüja privaatsuseeskirjadele. Kui Ostja tellib e-PROMO poest kaupu, loetakse, et ta nõustub Ostja isikuandmete töötlemisega ja kinnitab, et kogu esitatud teave ja isikuandmed on õiged ja tõesed.

11.2. Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja tuvastamiseks, selle kindlakstegemiseks, kas Ostja ja isik, kellele kaubad tarnitakse, on täiskasvanud või vähemalt 18-aastased (alkohoolsete jookide ostmiseks), kaupade müümiseks ja kohaletoimetamiseks, raamatupidamisdokumentide väljastamiseks, Ostja tagastatud kauba eest enammaksete ja / või raha tagastamiseks, võlgade haldamiseks ja muude müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

11.3. Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ainult Ostja nõusolekul. Ostja nõusolek väljendatakse vastavate väljade märkimisel registreerimisvormil ja seda saab muuta oma e-PROMO kontole sisse logides.

 

12. OPERATSIOONILISED PIIRANGUD

12.1. Müüjal, võttes arvesse e-PROMO kaupluse süsteemi tehnilisi võimalusi, on õigus oma otsusega piirata registreeritud Ostjate arvu.

12.2. Müüjal on õigus ilma põhjusi esitamata igal ajal peatada Ostjalt uute tellimuste vastuvõtmise, teavitades sellest Ostjat e-PROMO kontol ja muudel tavalistel Müüja suhtluskanalitel.

12.3. Kui Ostja üritab Müüja andmetel kahjustada e-PROMO poe stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada tema juurdepääsu e-PROMO kauplusele ja / või tühistada Ostja registreerimine. Kõiki katseid e-PROMO poe stabiilsust õõnestada uuritakse ja vajadusel antakse neist õiguskaitseasutustele teada.

12.4. Eriliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja e-PROMO kaupluse tegevuse ajutiselt peatada või lõpetada, sellest Ostjale ette teatamata.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Antud tingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

13.2. Kui kohus või muu pädev asutus otsustab, et mõni käesoleva tingimuste säte ei vasta seaduse nõuetele, loetakse see säte kehtetuks ja lähim seaduse nõuetele vastav säte automaatselt asendatakse. Selline kehtetu säte ei mõjuta eeskirjade ega selle sätete kehtivust.

13.3. Kõik Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Esiteks peab Ostja Müüjaga kirjalikult ühendust võtma, täites e-PROMO kaupluse kontol määratud vormi, ning kui Müüja ei vasta Ostja nõudele ega lahenda seda vastastikku vastuvõetaval viisil 14 päeva jooksul, on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.