Kõnekeskus

Telemarketing

Professionaalselt väljaõpetatud, pidevalt klientidega töötavad "Sanitex" kõnekeskuse müügiagendid helistavad vastavalt graafikule, kliendile sobival ajal. Kliendi ostutingimusi juba teades, teostavad agendid telefonitsi aktiivset müüki, tellimuste vastuvõtmist, registreerimist ja nende edastamist, tegelevad reklamatsioonidega, tutvustavad uusi kaupu või konsulteerivad hindade ja tootevaliku küsimustes.

 Kolm kõnekeskuse agenti tööl


Andmebaaside korraldamine

Kui klient teavitab kõnekeskust oma kontaktandmete, tarneaadressi ja muu info muutumisest, on kõnekeskusel võimalus Sanitexi andmebaasis informatsiooni kontrollida või parandada. Andmete konfidentsiaalsus garanteeritakse.

 Kõnekeskuse agent tööl


Probleemide registreerimine

Sanitexi kõnekeskuse operaatorid koostavad süstematiseeritud informatsiooni klientidel tekkinud pretensioonidest, tarneprobleemidest, kaebustest ja töö kohta tehtud märkustest, toodetest ja osutatud teenustest.

Kõnekeskus

Tellimused:
Tel. (+372) 6226360
Email: tellimused@sanitex.eu

Infoliin:
Tel. (+372) 6226370
Email: pretensioonid@sanitex.eu