BALTICOVO Kanamunad Perepakk M30
Kood: C014864
Vöötkood: 4750456102860
Kanamunad KODUKOHA L,10 tk
Kood: C050093
Vöötkood: 4742389004120
Kanamunad KODUKOHA M,10 tk
Kood: C050094
Vöötkood: 4742389004229
Eggyplay muna M8, EGGO
Kood: C051783
Vöötkood: 4740229011475
no image
Vutimunad, pakendatud 12 tk
Kood: U291A19
Vöötkood: 4751025750048
no image
Pruun kanamuna, L10tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F2
Vöötkood: 4779018180115
no image
Pruun kanamuna, M 10tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F4
Vöötkood: 4779018180122
no image
Pruun kanamuna, M240tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F6
Vöötkood: 4779018180047
no image
Pruun kanamuna, L360tk/pakis VGH
Kood: V4D51B7
Vöötkood: 4771425047111
no image
Pruun kanamuna, L10tk/pakkis  , VGH
Kood: V4D71B2
Vöötkood: 4770190074193
no image
Pruun kanamuna, L240tk/pakis ADP
Kood: V4D83B6
Vöötkood: 4771338048052
no image
Pruun kanamuna, L10tk/pakkis ADP
Kood: V50912R
Vöötkood: 4771338047031
BALTICOVO Kanamunad L/360tk
Kood: A000491
Vöötkood: 4750456000708
Peremunad M, EGGO, 18tk/pakk
Kood: C024088
Vöötkood: 4740229011031
no image
Valge kanamuna, M10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A1
Vöötkood: 4751026760572