BALTICOVO Kanamunad Perepakk M30
Kood: C014864
Vöötkood: 4750456102860
Kanamunad KODUKOHA L,10 tk
Kood: C050093
Vöötkood: 4742389004120
Kanamunad KODUKOHA M,10 tk
Kood: C050094
Vöötkood: 4742389004229
EGGO kanamuna, L6tk
Kood: C053220
Vöötkood: 4740229011055
Vutimunad, pakendatud 12 tk
Kood: U291A19
Vöötkood: 4751025750048
Pruun kanamuna, L10tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F2
Vöötkood: 4779018180115
Pruun kanamuna, M 10tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F4
Vöötkood: 4779018180122
Pruun kanamuna, M240tk/pakkis GNP
Kood: V4D31F6
Vöötkood: 4779018180047
Kanamunad, AL, pruunid, 10tk
Kood: V4D33B4
Vöötkood: 4770634047011
Pruun kanamuna, L360tk/pakis VGH
Kood: V4D51B7
Vöötkood: 4771425047111
Pruun kanamuna, M240tk/pakkis ADP
Kood: V4D83B5
Vöötkood: 4771338048069
Pruun kanamuna, L240tk/pakis ADP
Kood: V4D83B6
Vöötkood: 4771338048052
Pruun kanamuna, M10tk/pakkis ADP
Kood: V50912P
Vöötkood: 4771338047017
Pruun kanamuna, L10tk/pakkis ADP
Kood: V50912R
Vöötkood: 4779018180115
Pruun kanamuna, L360tk/pakis LEG
Kood: V51912Z
Vöötkood: 4779024350175
BALTICOVO Kanamunad M/360tk
Kood: A000905
Vöötkood: 4750456000715
BALTICOVO Kanamunad L/360tk
Kood: A000491
Vöötkood: 4750456000708
Kanamunad, AM,pruunid 360tk
Kood: V4D0157
Vöötkood: 4770634047363
Peremunad M, EGGO, 18tk/pakk
Kood: C024088
Vöötkood: 4740229011031
Valge kanamuna, M10tk/pakis OVO
Kood: U4D81A1
Vöötkood: 4751026760572